pl
PL | EN

REGULAMIN PLEBISCYTU PUBLICZNOŚCI 2023

1. Organizatorem Plebiscytu publiczności jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi, którego siedziba znajduje
się przy ul. Lubelskiej 12, 24-120 Kazimierz Dolny.

2. Nagrodę Publiczności otrzyma film, który uzyska najwyższą notę. Pełna lista filmów biorących udział
w plebiscycie dostępna jest pod adresem: www.dwabrzegi.pl/plebiscyt-publicznosci

3. Karty do głosowania rozdawane są przed sensem i zbierane po jego zakończeniu.

4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Plebiscytu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

5. Plebiscyt publiczności nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach
losowych i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 4, poz. 27 ze zm.).

6. Podstawą przystąpienia do Plebiscytu jest poprawne wypełnienie Kuponu, który Uczestnik otrzyma
przy wejściu na salę kinową na każdą projekcję konkursową.

7. Aby wziąć udział w Plebiscycie Uczestnik musi poprawnie wypełnić wszystkie pola na Kuponie
otrzymanym przed projekcją konkursową oraz podać swoją ocenę danej projekcji konkursowej w skali
od 1 do 5.

8. Wśród uczestników Plebiscytu, którzy na kuponie podadzą swój adres email, zostanie
rozlosowanych 15 nagród w postaci kodu na 30-dniowy dostęp do platformy Player.pl.

9. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

10. Podając adres email, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
Stowarzyszenie Dwa Brzegi w celu otrzymywania informacji marketingowych (newslettera).
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych są dostępne pod adresem:
www.dwabrzegi.pl/regulaminy.

11. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu,
pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszają praw nabytych Uczestników Plebiscytu.

Wstęp tylko po odebraniu zaproszeń:

Biuro Festiwalu (ul. Szkolna 1).

Odbiór będzie możliwy na 2 dni przed wydarzeniem.

(do wyczerpania miejsc)

w godzinach:
09:00-14:00 i 16:00-20:00.

Jedna osoba może odebrać maksymalnie 2 zaproszenia.

Liczba miejsc ograniczona.