pl
PL | EN

REGULAMIN WOLONTARIATU 2023

Jeśli chcesz zdobyć doświadczenie przy współtworzeniu jednego z najciekawszych festiwali filmowych w Polsce, a przy tym poznać ciekawych ludzi, rozwinąć swoje umiejętności i przeżyć wakacyjną przygodę — zapraszamy Cię na BNP Paribas Dwa Brzegi do Kazimierza Dolnego.

I. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady wolontariatu podczas 17. Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi (zwanego dalej „Festiwalem”).

2. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie DWA BRZEGI, które posiada pełne prawo do kwalifikacji wolontariuszy, uczestników, planowania programu i realizacji Festiwalu (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Wolontariat świadczony jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Festiwal odbędzie się w Kazimierzu Dolnym. Planowany termin Festiwalu to 29.07–06.08.2023 r. Przyjazd Wolontariuszy do Kazimierza Dolnego: 28.07.2023 r.

5. Podczas Festiwalu Organizator zapewnia Wolontariuszowi zakwaterowanie i wyżywienie.

6. Podczas Festiwalu Organizator zapewnia Wolontariuszowi identyfikator (zwany dalej „akredytacją”).

7. Akredytacja jest imienna i nie podlega odstąpieniu. Odstąpienie skutkuje natychmiastowym unieważnieniem akredytacji.

8. Wolontariusze są uprawnieni do darmowego wstępu na wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu.

9. Z każdym Wolontariuszem, który pracuje podczas Festiwalu, zostaje podpisane porozumienie o współpracy, określające prawa i obowiązki Wolontariusza.

II. KWALIFIKACJA WOLONTARIUSZY

1. Osoba zainteresowana udziałem w wolontariacie jest zobowiązana do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem: www.bit.ly/DB23-wolontariat-form. W formularzu należy podać link do materiału wideo (maks. 3 minuty) z prezentacją kandydata/ki, w którym opowie o sobie:
— Kim jesteś? Czym się zajmujesz? (podaj informacje dotyczące szkoły, studiów, pracy, doświadczenia zawodowego, umiejętności, zainteresowań)
— Dlaczego chcesz być Wolontariuszem/ką na Festiwalu?

2. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 23.06.2023 r.

3. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kami.

4. Przyjmujemy tylko zgłoszenia osób pełnoletnich i dysponujących czasem przez cały okres trwania Festiwalu i od dnia go poprzedzającego (tj. w terminie 28 lipca – 6 sierpnia 2023).

III. TRYB PRACY WOLONTARIUSZY

1. Wolontariusze są przydzielani do wsparcia takich zadań, jak: obsługa gości, praca przy produkcji, organizacji widowni i technice, obsługa punktów informacyjnych i biura festiwalowego, kolportaż materiałów promocyjnych.

2. Wolontariusz wykonuje zadania przydzielane danego dnia przez Koordynatora. Po wykonaniu zadań lub między wykonywaniem zadań na dany dzień — Wolontariusz dysponuje czasem wolnym.

3. Wolontariusz powinien punktualnie pojawiać się na spotkaniach wyznaczonych przez Koordynatora oraz sumiennie wykonywać powierzone zadania. Wolontariusz powinien niezwłocznie zgłaszać Koordynatorami swoje możliwe spóźnienie lub problemy z wykonaniem zadania.

4. W czasie wolnym Wolontariusz powinien pozostawać dostępny pod swoim numerem telefonu na wypadek konieczności wezwania go do pomocy w sytuacji awaryjnej.

IV. OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZY

1. Wolontariusz ma obowiązek zapoznać się z materiałami dotyczącymi Festiwalu — programem filmowym i programem wydarzeń/spotkań.

2. Wolontariusz ma obowiązek w sposób kompetentny udzielić podstawowych informacji na temat Festiwalu zainteresowanym osobom, widzom oraz gościom Festiwalu.

3. Wolontariusz powinien dbać o porządek w obiektach, na terenie których odbywają się filmy, spotkania, koncerty itd.

4. Podczas swoich zmian Wolontariusz powinien nosić identyfikator.

5. Szczegółowe prawa i obowiązki wolontariuszy określa indywidualne porozumienie zawarte z Organizatorem.

V. KOMUNIKACJA

1. Wolontariusz ma obowiązek zgłaszać wszystkie problemy Koordynatorowi.

2. Wolontariusz ma obowiązek odbierać telefon od Koordynatora.

3. Koordynatorką Wolontariatu jest: Monika Skolmowska – e-mail: monika.skolmowska@dwabrzegi.pl. Numer telefonu do Koordynatorki otrzymają osoby zakwalifikowane do udziału w wolontariacie.

VI. DANE OSOBOWE WOLONTARIUSZY

1. Wolontariusz oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w złożonym formularzu zgłoszeniowym na wyłącznie potrzeby Organizatora.

2. W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn.zm.), administratorem zbiorów danych, w których przetwarzane będą dane osobowe uczestnika jest Stowarzyszenie Dwa Brzegi.

3. Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany o tym, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mu prawo wglądu do danych, prawo ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wobec przekazywania danych osobowych innym podmiotom.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

2. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Wolontariatu.

Wstęp tylko po odebraniu zaproszeń:

Biuro Festiwalu (ul. Szkolna 1).

Odbiór będzie możliwy na 2 dni przed wydarzeniem.

(do wyczerpania miejsc)

w godzinach:
09:00-14:00 i 16:00-20:00.

Jedna osoba może odebrać maksymalnie 2 zaproszenia.

Liczba miejsc ograniczona.