pl
PL | EN
© Tomasz Kulczynski

TOMASZ KULCZYŃSKI — Producent Festiwalu

Producent, kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych, koordynator techniczny i logistyczny wielu wydarzeń kulturalnych. Pracownik Warsztatów Kultury w Lublinie, współtworzy m.in. Noc Kultury w Lublinie, Wschód Kultury — Inne Brzmienia Art’n’Music Festival, Carnaval Sztukmistrzów i Jarmark Jagielloński. Współpracuje z instytucjami kultury oraz firmami prywatnymi, aktywnie włącza się w propagowanie dobrych praktyk dotyczących organizacji wydarzeń i bezpieczeństwa imprez, prowadząc szkolenia oraz jako wykładowca akademicki, m.in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin za wkład i zaangażowanie w budowanie kulturalnego dorobku Miasta.

Wstęp tylko po odebraniu zaproszeń:

Biuro Festiwalu (ul. Szkolna 1).

Odbiór będzie możliwy na 2 dni przed wydarzeniem.

(do wyczerpania miejsc)

w godzinach:
09:00-14:00 i 16:00-20:00.

Jedna osoba może odebrać maksymalnie 2 zaproszenia.

Liczba miejsc ograniczona.