pl
PL | EN
Ekspozycja, osoby zwiedzające wystawę
© KOKPiT — Foto Iwona Burdzanowska

Bruno Schulz i jego arka wyobraźni — wystawa

29/07/2023
10:00–12:00
KOKPiT

OPIS

Sala nr 1 — Drohobycz, Galicja, Młodość i miłość, Wojna, Wspomnienia, Dokumenty, Artefakty

Wystawa dokumentalno-historyczna ze zbiorów Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza. Przedstawia kontekst miejsca życia i twórczości Brunona Schulza w wymiarze osobistym, politycznym i kulturowym. Są to dawne fotografie studyjne z epoki, świadectwa szkolne, zabytkowe mapy, gazety, detale z architektury i inne dokumenty. Ponadto prezentuje się współczesne oblicze tego miejsca, pop-artefakty związane z agresją rosyjską na Ukrainę: ukraińskie znaczki pocztowe, koperty oraz oryginalne t-shirty.

Sala nr 2 — Akwarelowy Drohobycz, wystawa zbiorowa

Główną część tej wystawy tworzy cykl obrazów wybitnych polskich malarzy-akwarelistów „Akwarelowy Drohobycz”. Cykl składa się z 29 akwarel autorstwa 13 artystek i artystów. Cykl powstał w ramach projektu „Bruno4ever. Dni Brunona Schulza w Lublinie”, wspieranego grantowo przez Miasto Lublin. Miał to być międzynarodowy plener, jednakże artyści nie mogli pojechać na Ukrainę z powodu pandemii. Mimo to kuratorzy projektu (Bartłomiej Michałowski, Dariusz Płecha) zrealizowali plener w formacie online — i poprzez malarstwo akwarelowe Drohobycz, rodzinne miasto Brunona Schulza, znakomicie przedstawili. Zestaw prac zadziwia wielością możliwości estetycznych, warsztatowych, kolorystycznych, kompozycyjnych, jakie kryją się w technice akwareli.

Cykl po raz pierwszy zaprezentowano w Drohobyczu podczas IX Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza (2020), następnie pokazano go w Galerii Okna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie (2021), a potem przez rok wędrował po miastach południa Polski, poczynając od Bytomia, który jest miastem partnerskim Drohobycza. Cieszymy się, że teraz zostanie pokazany w Kazimierzu Dolnym.

Autorzy cyklu: Magdalena Brauze, Minh Dam, Jarosław Drążek, Artur Gołębiowski, Kazimierz Kraczoń, Jacek Kwiatkowski, Michał Jasiewicz, Tatiana Majewska, Ewelina Maliborska, Bartłomiej Michałowski, Dariusz Płecha, Artur Przybysz, Anna Liwia Strutyńska.

Sala nr 2 — Dodatki

Wystawa „Akwarelowy Drohobycz” ma ciekawe uzupełnienie w postaci prac, które są efektem polsko-ukraińskich projektów Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza (wymiana i kontakt artystów) prowadzanych od piętnastu lat. Inne prace są świadectwem inspiracji schulzowskich i stałych związków wybitnych artystów Polski i świata z Drohobyczem jako miastem Brunona Schulza. Część prac powstała w ramach projektu plenerowego o magiczności miast, Kazimierza Dolnego i Drohobycza. Jest też dokumentacja Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu.

Obrazy, grafiki, rzeźby: Mariusz Drzewiński, Włodzimierz Finke, Lewko Mykytycz, Tadeusz Mysłowski, Stanisław Ożóg, Sławomir Wójtowicz. Fotografie: Lucjan Demidowski, Igor Feciak, Grzegorz Józefczuk, Loli Kantor, Maks Skrzeczkowski. Video art: Włodko Kaufman. Zapisy dokumentacyjne: Grzegorz Józefczuk.

Sala nr 3 — Wystawa planszowa „Bruno Schulz i jego arka wyobraźni”

Wystawa złożona z 12 plansz, przygotowana w związku z ogłoszeniem przez Senat RP roku 2022 Rokiem Brunona Schulza. Projekt wystawy przygotowało Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza (autor projektów: Grzegorz Józefczuk), a jej realizację zapewnił Bytomski Klub Samorządowy; inicjatorem jest senator Halina Bieda z Bytomia. Premierowy, uroczysty pokaz wystawy odbył się w Senacie RP 20 lipca 2022 roku. Wystawa prezentuje swoistość rodzinnego miasta Brunona Schulza, biografię pisarza, miejsca ważne dla jego życia, jego twórczość, jak i współczesną recepcję oraz współczesne inspiracje artystyczne.

ARTYSTA

Bruno Schulz (1892–1942) — Twórczość Brunona Schulza, jednego z najbardziej oryginalnych polskich pisarzy i artystów XX wieku, nie jest zabytkiem historii literatury, sztuki i kultury. Jego opowiadania i grafiki, jego biografia oraz rodzinny Drohobycz nieustannie inspirują artystów, wciąż powstają w różnych krajach i kręgach kulturowych nowe, poświęcone Schulzowi wystawy plastyczne, spektakle teatralne, filmy czy książki oraz kolejne tłumaczenia opowiadań (aktualnie na niemal pięćdziesiąt języków świata). Postać Schulza jest również metaforą i symbolem dramatów XX wieku, jakie światu przyniósł nazizm, faszyzm i komunizm, które niszczą nie tylko wolność twórczą, także wolność powszechną, a społeczeństwa zmieniają w bestie. Jego rodzinny Drohobycz, opisany jako arkadia, ma trwałe miejsce w słowniku miast magicznych, a więc takich, w których obok geograficznej fizyczności, historii, architektury i codziennego życia realnego istnieje świat inny — mityczny, niewidoczny, ale odczuwany, kreujący tajemniczą aurę miasta. Do takiego Drohobycza zapraszają opowiadania Brunona Schulza, jak i dzieła artystów współczesnych, których on nieustannie inspiruje, do miasta na którego tkance wizualnej rozrasta się przebogaty ogród wyobraźni i wolności, w jakim każdy czuje się dobrze, jak u siebie, i ponad złem.

WYSTAWA

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki

ul. Lubelska 12, Kazimierz Dolny

29/07/2023
10:00–12:00

FILM

Projekt jest wydarzeniem towarzyszącym BNP Paribas Dwa Brzegi. Za jego organizację i bezpieczeństwo odpowiada bezpośrednio organizator projektu.

Wstęp tylko po odebraniu zaproszeń:

Biuro Festiwalu (ul. Szkolna 1).

Odbiór będzie możliwy na 2 dni przed wydarzeniem.

(do wyczerpania miejsc)

w godzinach:
09:00-14:00 i 16:00-20:00.

Jedna osoba może odebrać maksymalnie 2 zaproszenia.

Liczba miejsc ograniczona.