pl
PL | EN
Obraz, autoportret mężczyzny
© Franciszek Frączek, Autoportret, fragment

Słońcesław z Żołyni — Franciszek Frączek — wystawa

29.07–06.08
09:00–16:00
Dwór z Gościeradowa

OPIS

Wydarzenie zrealizowane w ramach projektu „Zainspirowani Szukalskim”.

Wystawa prezentuje przekrojowo twórczość najdłużej żyjącego członka Szczepu Szukalszczyków herbu Rogate Serce — artysty, który ideowe przesłanie Stanisława Szukalskiego przez dziesięciolecia kultywował i aktywnie rozwijał.

Swoiste rozumienie polskiego stylu narodowego w sztuce w wydaniu Franciszka Frączka to początkowo głębokie inspiracje słowiańszczyzną i jej mniej lub bardziej zmitologizowaną historią. Od połowy XX wieku da się zauważyć zwrot ku ludowej, bardzo lokalnej tradycji, opartej na przekazie ustnym, z czasem skodyfikowanej i zgromadzonej w wydany drukiem zbiór baśni, legend i podań ludowych regionu łańcuckiego, gdzie wśród personifikacji sił natury pojawia się także bardzo charakterystyczna postać diabła w cylindrze, czarnym fraku i kurzą łapą oraz kopytem zamiast stóp. Odchodząc od kategorycznych zasad Szukalskiego, precyzyjnie zawężających plastykę do starannych rysunków z wyobraźni, Frączek wykonał liczne portrety, olejne pejzaże najbliższych okolic, rysunkowe i akwarelowe szkice z natury, czasem dokumentujące odchodzące w przeszłość przykłady lokalnego budownictwa. Społecznie zaangażowana twórczość obfituje również w prace o aspekcie publicystycznym, będące reakcją na negatywne skutki oddziaływania cywilizacji przemysłowej i konsumpcyjnego stylu życia, wyrażające spontaniczny protest wobec bezmyślnego niszczenia przyrody i braku poszanowania dla rodzinnej ziemi. Czasem natomiast na pierwszy plan przebija się słoneczna afirmacja życia, zachwyt pięknem natury w najbardziej prozaicznych formach, „czyste malarstwo” tworzone z potrzeby serca.

BILETY | normalny 10 zł, ulgowy 8 zł, rodzinny 20 zł

Obraz, autoportret mężczyzny
© Franciszek Frączek, Autoportret

NOTA | Zachęcamy do lektury najnowszego numeru „Brulionu Kazimierskiego”, lokalnego periodyku kulturalnego. Numer 18 będzie w sprzedaży w Muzeum Nadwiślańskim (Rynek 19) oraz w Centrum Informacji Turystycznej (Rynek 15) od 29 lipca do wyczerpania nakładu. W numerze m.in. wyczerpujący artykuł poświęcony wystawie „Łukaszowcy. Kazimierz Dolny – USA – Kazimierz Dolny” autorstwa Doroty Seweryn-Puchalskiej.

ARTYSTA

Franciszek Frączek (1908-2006) — Znany również pod szczepowym mianem Słońcesława z Żołyni, to najdłużej aktywny twórczo reprezentant nigdy formalnie nie rozwiązanej grupy artystycznej Szczep Rogate Serce, powstałej w 1929 roku w Krakowie z inicjatywy Stanisława Szukalskiego. Frączek zetknął się z atrakcyjnymi dla młodego człowieka postulatami tworzenie nowej, narodowej sztuki i autorskiego kształcenia artystycznego podczas studiów na krakowskiej ASP, do której trafił po ukończeniu szkoły ludowej i gimnazjum w Łańcucie. Nie było mu dane ukończyć studiów, gdyż jednoznaczne opowiedzenie się za radykalnymi poglądami Szukalskiego spowodowało, że został z grupą zwolenników Mistrza relegowany z uczelni. Po nieudanym epizodzie kształcenia w ramach „Twórcowni” wrócił w rodzinne strony, skąd korespondencyjnie brał udział w większości przedwojennych wystaw Szczepu, podczas których jego dopracowane rysunki o mocno egzystencjalnej wymowie zwracały uwagę kolegów szczepowców oraz zwiedzających. W trakcie wojny czynnie udzielał się w lokalnym ruchu oporu (AK i BCh), nie przestając zgłębiać czysto malarskie zagadnienia rzadkich wśród Szukalszczyków technik olejnych. Po wojnie Frączek stał się aktywnym propagatorem rodzimej, ludowej twórczości w ramach lokalnego środowiska artystycznego. Do rzeszowskiego ZPAP przyjęto go w 1962 roku, był też prezesem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Łańcucie. W roku 1980 współtworzył grupę artystyczną „Ziemia”, dwa lata później otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Cały czas tworzył — szkicował, malował, także polichromie w nieodległych kościołach, przez krótki okres czasu zajmował się ceramiką. Co kilka lat wystawiał prace na indywidualnych prezentacjach w kraju i poza jego granicami, m.in. w warszawskiej Zachęcie (1987), w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Wilnie, Lwowie, Chicago, Nowym Jorku i pośmiertnie w krakowskim Pałacu Sztuki.

Ikonograficznie wierny postulatom Szukalskiego, chociaż formalnie coraz bardziej skupiony na kolorze, często nieprzetworzonym i intensywnym, Frączek świadomie odcinał się od równolegle modnych zjawisk awangardowych w sztuce, przedkładając ludową obrazowość ponad nowoczesne -izmy. Swoją aksjologię czerpał z prostoty skromnego życia, pełnego poświęcenia dla sztuki i lokalnego środowiska, nie zabiegając o uznanie wpływowych krytyków. Przez dziesięciolecia doskonalona technika malarska operuje skromnymi formami, szerokimi płaszczyznami, sporadycznie ograniczonymi do subtelnych niedosłowności. W ten sposób najpełniej dało się przedstawić postaci z mitycznego świata, rusałki i wiedźmy, uosobione żywioły czy intuicyjnie odczuwane istnienie pogańskich bożków. Nierzadkie w obrazach słońce staje się jednym z nich, dając ciepło i światło, niezbędne do życia roślin, zwierząt i ludzi. Brak światła towarzyszy ponurej wizji świata znikających zagród, wycinanych drzew, zatrutej wody. Zgodnie z przekonaniem, że Bóg stworzył wieś, a diabeł miasto, Frączek pielęgnuje w sobie nieustanny zachwyt otoczeniem, gdzie tak zwane osiągnięcia cywilizacyjne stanowią głównie zagrożenie. Najbardziej wypełnione światłem są wymowne krajobrazy, sporadycznie malowane w celach komercyjnych, niejednokrotnie bliskie tak nielubianej manierze kolorystycznej. Konsekwencja i zaangażowanie jako kwintesencja wierności przyjętemu hasłu „Miłować i walczyć” to główne wątki długiego, pracowitego życia Słońcesława z Żołyni Frączka.

WYSTAWA

Muzeum Nadwiślańskie, Dwór z Gościeradowa

ul. Podzamcze 20, Kazimierz Dolny

29.07–06.08
09:00–16:00

Projekt jest wydarzeniem towarzyszącym BNP Paribas Dwa Brzegi. Za jego organizację i bezpieczeństwo odpowiada bezpośrednio organizator projektu.

Wstęp tylko po odebraniu zaproszeń:

Biuro Festiwalu (ul. Szkolna 1).

Odbiór będzie możliwy na 2 dni przed wydarzeniem.

(do wyczerpania miejsc)

w godzinach:
09:00-14:00 i 16:00-20:00.

Jedna osoba może odebrać maksymalnie 2 zaproszenia.

Liczba miejsc ograniczona.